Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết đại lượng x và y tỉ lện thuận với nhau và khi x= 6 thì y =4; a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y khi x =9 ; x= 15;

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Phân số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1):

Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = k.y.

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = h.x.

Do đó z = k.y = k.h.x = (k.h).x.

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …