Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng gia đình sống gần nhà em …).

Lời giải

Cuộc điều tra 1: Lớp 7A có 42 học sinh, trong lần kiểm tra học kì I vừa qua, số điểm bài kiểm tra môn Toán như sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Cuộc điều tra 2: Thống kê chiều cao (tính bằng cm) của 12 học sinh trong đội bóng đá của trường được ghi lại trong bảng dưới đây:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Hình 4

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng?

Lời giải

a) – Dấu hiệu của An quan tâm: thời gian đi từ nhà đến trường

– Dấu hiệu trên có 10 giá trị.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu có 5 giá trị khác nhau.

c) Giá trị 17 có tần số là 1

Giá trị 18 có tần số là 13

Giá trị 19 có tần số là 3

Giá trị 20 có tần số là 2

Giá trị 21 có tần số là 1

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 tập 2): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng a và b.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

 

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng)

Lời giải

a) Dấu hiệu chung cần tìm ở cả hai bảng: Thời gian chạy hết 50m của học sinh.

b)

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

 

c)

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 7 tập 2): Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của cửa hàng và đem cho kết quả được ghi lại trong bảng (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Lời giải

a) – Dấu hiệu cần tìm: Khối lượng chè trong từng hộp.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

– Số các giá trị: 30

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 5

c) Giá trị 98 có tần số là: 4

Giá trị 99 có tần số là: 4

Giá trị 100 có tần số là: 16

Giá trị 101 có tần số là: 3

Giá trị 102 có tần số là: 3

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …