Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính các số đo x,y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Tháp nghiêng Pi –da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 5 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc từ là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông gở hình 54.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Tam giác vuông ABC; Tam giác tù DEF; Tam giác nhọn HIK.

Bài 6 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 7 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 8 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 9 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 10: Làm tròn số

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …