Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau :

a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng.

Lời giải:

a) Nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 89 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không pải là số vô tỉ.

Lời giải:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

Bài 90 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Thực hiện các phép tính:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết :

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

a) (3,2.x+(-1,2).x+2,7=-4,9;)
((3,2-1,2)x=-4,9-2,7)
(2.x=-7,6)
(x=-3,8)

b) ((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8)
((-5,6+2,9).x=-9.8+3,86)
(-2,7.x=-5,94)
(x=2,2)

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 95 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài Ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …