Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …