Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Bài 10 (trang 14 SGK Toán 7 tập 2): Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn toán.

Số các giá trị: 50.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như dưới đây:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Bài 11 (trang 14 SGK Toán 7 tập 2): Từ bảng "tần số" lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Các bạn có thể tham khảo lại lời giải của Bài 6 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2).

Lời giải

Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn biểu dưới như dưới đây:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Bài 12 (trang 14 SGK Toán 7 tập 2): Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

a) Hãy lập bảng "tần số".

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải

a) Bảng "tần số"

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 7 tập 2): Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi:

a) Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người?

Xem thêm:  Đề bài: Đọc – hiểu về chủ đề biết chấp nhận thách thức

c) Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu?

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

Lời giải

Từ biểu đồ hình chữ nhật ta có:

a) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người

b) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người nếu dân số tăng thêm 60 triệu tức là có 60 + 16 = 76 triệu người. Nhìn trên biểu đồ số 76 tương ứng với năm 1999 và 1999 – 1921 = 78. Vậy sau 78 năm thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người.

c) Năm 1980 dân số nước ta là 54 triệu người.

Năm 1990 dân số nước ta là 66 triệu người.

Vậy từ năm 1980 đến năm 1990 dân số nước ta tăng 12 triệu.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …