Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lời giải:

a) … so le trong.

b) … đồng vị.

c) … đồng vị.

d) … cặp góc so le trong.

Bài 22 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 23 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lời giải:

Hình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

Sẽ còn nhiều hình ảnh khác, các bạn thử kể ra nhé!

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …