Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 12 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x= 8 thì y =15.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x = 6 và x = 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 13 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

x 0,5 -1,2     4 6
y     3 -2 1,5  

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 14 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây một ngôi bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 15 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Cho biết đội A dùng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x vày có tỉ lệ nghịch với nhau không?

b) Cho biết x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc của một quyển sách. Hỏi x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

c) Cho biết a(m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài tập Ôn cuối năm

Lời giải:

a) Tích xy là hằng số (diện tích cánh đồng) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau.

b) Tổng x + y là hằng số (trong trang của quyển sách) nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

c) Tích ab là hằng số (chiều dài đoạn đường từ A đến B) nên a và b tỉ lệ nghịch với nhau.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …