Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Bài 10 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Lời giải

– Bạn Bình đã viết đúng hai đơn thức đó là:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Biểu thức (5 – x)x2 = 5x2 – x3 không là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

Bài 11 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

 

Lời giải

– Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức:

b) 9x2yz ;         c) 15,5

– Hai biểu thức phần a) và d) không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

Bài 12 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

2,5x2y;         0,25x2y2.

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1.

Lời giải

a) – Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5 ; phần biến là x2y

– Đơn thức 0,25 x2y2 có hệ số là 0,25 ; phần biến là x2y2

b) Thay x = 1 và y = –1 vào từng đơn thức ta được:

2,5x2y = 2,5.12.(–1) = –2,5

0,25x2y2 = 0,25.12(–1)2 = 0,25.1.1 = 0,25

Bài 13 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

 

Lời giải

a)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

 

Đơn thức tích có bậc 7

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

b)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

 

Đơn thức tích có bậc 12

Bài 14 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.

Phân tích đề

Vì tích của bất kì số nào với 1 đều bằng chính nó. Bên cạnh đó, x và y là khác dấu. Do đó, để đơn thức có giá trị = 9 thì chúng ta có hai cách:

– Lấy tích của -9 với số mũ lẻ của x (ví dụ: (-9).(-1)1 = (-9).(-1)3 = … = 9)

– Lấy tích của 9 với số mũ chẵn của x (ví dụ: 9.(-1)2 = 9.(-1)2 = … = 9)

Thêm một lưu ý nữa là y không ảnh hưởng đến dấu của đơn thức, nên số mũ của y bằng bao nhiêu cũng được.

Lời giải

Các cách viết đơn thức x, y có giá trị bằng 9:

Cách 1: Lấy tích của -9 với số mũ lẻ của x, còn y tùy ý

– Tổng quát: (-9).xn.ym với n lẻ, m tùy ý và thuộc N

– Ví dụ cụ thể: (-9).x.y; (-9).x3.y2; (-9).x5.y3; …

Cách 2: Lấy tích của 9 với số mũ chẵn của x, còn y tùy ý

– Tổng quát: 9.xn.ym với n chẵn, m tùy ý và thuộc N

– Ví dụ cụ thể: 9.x2.y; 9.x4.y2; 9.x6.y5; …

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …