Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 11 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 12 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp số chẳng hạn.

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 13 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 14 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 15 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

4(-25) + 10 : (-2) = (-100) + (-5) = -105

1/2.(-100) – 5,6 : 8 = (-50) – 0,7 = -50,7

Bài 16 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …