Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 27 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, ví dụ 16/81 = (4/9)2. Hãy tìm các cách viết khác.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết các số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng các lũy thừa với cơ số 0,5.

Lời giải:

Ta có (0,25)8 = [(0,5)2]8 = 0,516.

(0,125)4 = [(0,5)3]4= 0,512.

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố:

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1 nên:

11 = 12 = 13 = 14 = … = 1

10 = 20 = 30 = … 90= 1

Bài 33 (trang 20 SGK Toán 7 Tập 1):

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(3,5)2 ;(-0,12)3 ; (1,5)4 ; (-0,1)5 ; (1,2)6 .

Lời giải:

Các em dùng máy tính và lần lượt thực hiện như hình dưới đây:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …