Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài 32 (trang 67 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Viết tọa độ các điểm M ,N ,P ,Q trong hình

b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N , P và Q.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Lời giải:

a) M(-3 ;2) ; N(2 ;-3) ; P(0 ;-2) ; Q(-2 ;0)

b)Nhận xét: Trong mỗi cặp điểm hoành độ của điểm này bằng tung độ của điểm kia và ngược lại.

Bài 33 (trang 67 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (3 ;-1/2) ; B(-4 ;2/4) ;C(0;2,5)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài 34 (trang 68 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu ?

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0

Bài 35 (trang 68 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 

Lời giải:

A(0,5;2)

B(2;2)

C(2;0)

D(0,5;0)

P(-3;3)

Q(-1;1)

R(-3;1)

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài 36 (trang 68 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4;-1); B (-2;-1); C(-2;-3) ; D(-4;-3) . Tứ giác ABCD là hình gì ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Tứ giác ABCD là hình vuông.

Bài 37 (trang 68 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Hàm số y được cho bảng sau :

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 

Lời giải:

a) Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là (0;0) ; (1;2) ; (2;4); (3;6); (4;8)

b) Trên hình vẽ 0 ,A , B , C ,D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài 38 (trang 68 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình 21). Hãy cho biết:

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu ?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn ?

Lời giải:

Theo hình vẽ ta có :

Đào cao 15dm, Hồng cao 14dm, Hoa cao 14dm và Liên cao 13dm.

Đào 14 tuổi , Liên 14 tuổi, Hoa 13 tuổi , Hồng 11 tuổi.

a) Đào là người cao nhất và cao 15dm.

b) Hồng là người ít tuổi nhất và là 11 tuổi.

c) Hồng cao hơn Liên và Liên nhiều tuổi hơn Hồng.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …