Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm , cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

Lời giải:

a) Vẽ đoạn thẳng AC= 3cm.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính 4cm và cung tròn C bán kính 4cm.

– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự cách vẽ ở câu a với các cung tròn tâm A, tâm C có cùng bán kính 3cm.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 47 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các tam giác trên các hình 116 ,117 118 tam giác nào là tam giác cân tam giác nào là tam giác đều ? Vì sao?

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 48 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

Cắt một tấm bia hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau ?.

Lời giải:

Các bước tiến hành.

– Cắt tấm bìa hình tam giác cân.

– Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau.

– Quan sát phần cạnh đáy sau khi gấp lại chúng trùng nhau.

Vậy hai góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 10: Làm tròn số

Bài 49 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 40o.

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40o.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 50 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau và thường tạo với nhau một góc bằng.

a) 145o nếu là mái tôn.

b) 100o nếu mái là ngói.

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 51 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 52 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc xOy có số đo 120o điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox, kẻ AC vuông góc với Oy. Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …