Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Bài 53 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 54 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m , độ dài CB bằng 7,5m Tính chiều cao AB.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 55 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính chiều cao của bức tường , biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 56 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau.

a) 9cm , 15cm, 12cm.

b) 5dm , 13dm, 12dm.

c) 7m, 7m, 10m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 57 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 58 (trang 132 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng , tủ có bị vướng vào trần nhà không ?.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 59 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Bạn Tâm muốn đóng một nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn .Tính độ dài AC, biết rằng AD= 48cm, CD = 36cm.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 60 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB =13cm, AH =12cm, HC =16cm. Tính độ dài AC, BC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 61 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 62 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu dây buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B ,C ,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không ?

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …