Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Bài 49 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1):

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Lời giải:

a) Giả thiết : đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một góc so le trong bằng nhau.

Kết luận : Hai đường thẳng đó song song.

b) Giả thiết : Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

Kết luận : Hai góc so le trong bằng nhau.

Bài 50 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

b) Vẽ hình kinh họa đinh lí đó và viết giả thiết kết luận bằng cách kí hiệu.

Lời giải:

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ b thì song song với nhau.

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu.

Lời giải:

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Bài 53 (trang 102 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí Giải Toán lớp 7 Bài 7: Định lí

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …