Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

(-15) / 5,1 = (-35) / 11,9.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1):

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6.

Do đó có 4 tỉ lệ thức :

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức a/b = c/d suy ra ad = bc.

Ta có A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Lời giải:

Kiểm tra

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …