Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 63 (trang 136 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 64 (trang 136 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 65 (trang 137 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 66 (trang 137 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148.

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …