Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1):

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính nhanh

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính giá trị biểu thức

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 100 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1):

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức "có kì hạn 6 tháng ".

Hết thời hạn 6 tháng mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ . Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 tháng là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đồng)

Tiền lãi một tháng là:

62400 : 6 = 10400 (d)

Lãi suất hàng tháng:

10400.100 / 2000000 = 0,52%

Bài 101 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 102 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1):

Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1):

Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 105 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …