Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 67 (trang 140 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 68 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Các tính chất, sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào ?

a) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

b) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.

c) Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau.

d) Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đo là tam giác đều.

Lời giải:

Các tính chất ở cá câu a ,b được suy ra từ định lí "Tổng ba góc của một tam giác bằng 180o".

Tính chất ở câu c được suy ra từ định lí "Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau".

Tính chất ở câu d được suy ra từ định lí: Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đo là tam giác cân.

Bài 69 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm A cắt đường thẳng a ở B và C. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 70 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 71 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là tam giác gì.

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 72 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để sắp xếp thành.

a) Một tam giác đều.

b) Một tam giác cân mà không đều.

c) Một tam giác vuông.

Em hãy giúp Cường trong trường hợp trên.

Lời giải:

a) Xếp tam giác đều: Xếp tam giác với mỗi cạnh là bốn que diêm.

b) Một tam giác cân mà không đều: 2 cạnh bên 5 que diêm, cạnh đáy 2 que.

c) Xếp tam giác vuông: Xếp tam giác có các cạnh lần lượt là ba, bốn và năm que diêm. (Cạnh huyền 5 que diêm, 2 cạnh bên lần lượt là 3,4 que diêm).

Bài 73 (trang 141 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dai 5m, độ cao AH = 3m , độ dài BC =10m, CD =2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gập hơn hai lần đường lên BA . Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng ? Ai đúng ai sai.

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …