Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 48 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1):

Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 49 (trang 76 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 (g/cm3)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 50 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Ông Minh dự định xây một bể nước có thể tích là V. Nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đầu như sau: Cả chiều dài và chiều rộng đáy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 51 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết tọa độ điểm A, B , C , D , E , F ,G trong hình 32.

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Lời giải:

Tọa độ các điểm đó là :

A(-2;2)

B(-4;0)

C(1;0)

D(2;4)

E(3;-2)

F(0;2)

G(-3;-2)

Bài 52 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A (3;5) ; B(3;-1) ; C(5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 53 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140km từ TP Hồ Chí Minh đễn Vĩnh Long với vận tốc 35km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành ) biểu thị 1 giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20km.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Lời giải:

Ta có quãng đường đi được và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức S= 35t.

Với t= 1 => S= 35 ta được A(1 ;35) thuộc đồ thị.

Với S = 140 => t = 4 ta được B(4 ;140) thuộc đồ thị.

Ta được đồ thị chuyển động là đoạn thằng OB như trên hình vẽ.

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 54 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

a) y= -x .

b) y= 1/2x.

c) y= -1/2x.

Lời giải:

a) y=-x

Cho x=1 được y=-1 => A(1 ;-1) thuộc đồ thị

b) y=1/2 x

Cho x =2 được y =1 => B(2;1) thuộc đồ thị

c) y=(-1)/2 x

Cho x=2 được y =-1 => C(2;-1) thuộc đồ thị

Vẽ đồ thị

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 2

Bài 55 (trang 77 SGK Toán 7 Tập 1):

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y=3x-1

A ((-1)/3;0)

B (1/3;0)

C (0;1);

D (0;-1)

Lời giải:

Ta có y=3x-1

Với A(-1/3;0) thì y = 3.-1/3 – 1 = -2 nên điểm A không thuộc đồ thị.

Với B(1/3;0) thì y= 3.1/3 -1 = 0 nên B thuộc đồ thị.

Với C(0;1) thì y =3.0-1 =-1 nên điểm C không thuộc đồ thị.

Với D (0;-1) thì y =3.0-1 =-1 nên điểm D thuộc đồ thị.

Vậy B(1/3;0) và D(0;-1) thuộc đồ thị hàm số y =3x-1.

Bài 56 (trang 78 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố

Xem hình 33 đố em biết được

a) Trẻ em trên 5 tuổi (60 tháng ) cân nặng bao nhiêu là bình thường , la suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dương nặng , là suy dinh dưỡng rất nặng.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

b) Một em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại bình thường , suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng , suy dinh dưỡng rất nặng.

Lời giải:

a) Trẻ em tròn 5 tuổi nặng 19kg là bình thường , 14kg là suy dinh dưỡng vừa, 12kg là suy dinh dưỡng nặng, 10kg là suy dinh dưỡng rất nặng.

b) Em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng là suy dinh dưỡng vừa.

 

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …