Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1):

Hãy vẽ phác một lục giác lồi.

Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi.

Lời giải:

Học sinh tự vẽ phác một lục giác lồi. (Chẳng hạn lục giác lồi ABCDEF như hình bên).

Cách nhận biết một đa giác lồi: Một đa giác lồi là một đa giác thỏa mãn điều kiện sau:

– Các cạnh chỉ cắt nhau tại các đỉnh, nghĩa là không có hai cạnh nào cắt nhau tại một điểm mà không phải là đỉnh. Một đa giác thỏa mãn điều kiện này là đa giác đơn.

– Đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa một cạnh tùy ý của nó. Một đa giác đơn thỏa mãn thêm điều kiện này là một đa giác lồi.

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có tất cả các góc bằng nhau.

Lời giải:

a) Hình thoi có tất cả các cạnh bằng nhau nhưng các góc có thể không bằng nhau nên hình thoi không buộc phải là đa giác đều.

b) Hình chữ nhật có tất cả các góc bằng nhau nhưng các cạnh có thể không bằng nhau nên hình chữ nhật không buộc phải là đa giác đều.

Bài 3 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

 

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 4 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 5 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n – giác đều.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …