Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1):

Làm tính nhân

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1):

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

a) x(x – y) + y(x + y) tại x= – 6 và y = 8

b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại x = 1/2 và y = -100

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y) = x2 – xy + yx + y2 = x2 – xy + xy + y2 = x2 + y2

Với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y(x2 – x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx = -2xy

Với x = 1/2, y = – 100 biểu thức có giá trị là – 2.1/2 . (-100) = 100

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x-1)= 15

Lời giải:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x = 5

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– Cộng thêm 5.

– Được bao nhiêu đem nhân với 2.

– Lấy kết quả trên cộng với 10.

– Nhân kết quả vừa tìm được với 5.

– Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Lời giải:

Nếu gọi số tuổi là x thì ta có kết quả cuối cùng là:

[2(x + 5) + 10].5 – 100 = (2x + 10 + 10). 5 – 100.

= ( 2x + 20). 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất kết quả cuối cùng được đọc lên chính là 10 lần số tuổi của bạn.

Vì vậy, khi đọc kết quả cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 130 thì tuổi của bạn là 13.

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1):

Rút gọn biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x–y) + y(x–y) = x2 – xy + yx – y2 = x2 – xy + xy – y2 = x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y( xn–1 + yn–1 ) = xn + xn–1y – yxn–1 – yn

= xn + xn–1y – xn–1y – yn = xn – yn

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1):

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x= -1 và y= 1 (a là hằng số) là:

a  
-a+2  
-2a  
2a  

Lời giải:

Thay x = – 1, y = 1 vào biểu thức, ta được :

a(-1)(- 1 – 1) + 13 (- 1 + 1) = -a(- 2) + 1.0 = 2a.

Vậy đánh dấu x vào ô tương ứng với 2a.

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …