Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 67 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Lời giải:

Ta có: EB // DD' // CC' và AC = CD = DE.

Nên theo định lí về các đường thẳng song song cách đều ta suy ra AC' = C'D' = D'B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Bài 68 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 69 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1):

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng.

(1) Tập hợp các điểm cách A cố định một khoảng 3cm.

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

(5) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác của góc xOy

Lời giải:

Ghép các ý: (1) với (7); (2) với (5)

(3) với (8)

(4) với (6)

Bài 70 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 71 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng.

b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm C di chuyển trên đường nào?

c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải Toán lớp 8 Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 72 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ AB và cách mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ (h.98). rồi đưa ngón trỏ chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận rằng đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10cm?.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Lời giải:

Căn cứ vào tính chất đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước ta kết luận được là vì điểm C cách mép gỗ AB một khoảng không đổi bằng 10cm nên khi tay di chuyển hình đầu bút chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 10cm.

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …