Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm các hình thoi trên hình 102.

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Lời giải:

Các tứ giác ở hình 39 a, b, c, e là hình thoi.

– Ở hình 39a, ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

– Ở hình 39b, EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

– Ở hình 39c, KINM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 3)

– Ở hình 39e, ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình 39d không là hình thoi.

Bài 74 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 75 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 76 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 77 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Lời giải:

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm của hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

b) BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là là trục đối xứng của hình thoi.

Bài 78 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …