Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bài 5 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Hình 80

Lời giải

Các cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 80b, 80c là:

   + BC ; B'C' ; AD ; A'D'

   + AB ; CD ; A'B' ; C'D'

Các bạn tự mình tô đậm các cạnh này nhé.

Bài 6 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết:

a) Những cạnh nào song song với cạnh C1C?

b) Những cạnh nào song song với A1D1?

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

 

Lời giải

a) Những cạnh song song với cạnh CC1 là: AA1, BB1, DD1

b) Những cạnh song song với cạnh A1D1 là: B1C1, BC, AD

Bài 7 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phân tích đề

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Tưởng tượng căn phòng là một hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ trong đó:

– Trần nhà là hình chữ nhật ABCD.

– Bốn bức tường là 4 hình chữ nhật: ABNM = CPQD; BNPC = QDAM

Lời giải

– Diện tích trần nhà:

4,5 x 3,7 = 16,65 (m2)

– Diện tích bốn bức tường (hay còn gọi là diện tích xung quanh):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

2.4,5.3 + 2.3.3,7 = 2.(4,5 + 3,7).3 = 49,2 (m2)

– Diện tích cần được quét vôi:

16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 m2

Bài 8 (trang 100 SGK Toán 8 tập 2): Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b song song với mp(P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

 

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

 

b) Ta có p không thuộc sàn nhà và đường thẳng p song song với đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

Bài 9 (trang 100-101 SGK Toán 8 tập 2): Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.83) có cạnh AB song song với mp(EFGH).

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH).

b) Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào của hình hộp chữ nhật?

c) Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Lời giải

a) Ngoài AB, các cạnh song song với mặt phẳng (EFGH) là BC, CD, AD.

b) Cạnh CD song song với hai mặt phẳng (ABEF) và (EFGH).

c) Mặt phẳng song song với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

(Lưu ý: Nếu Thầy/Cô giáo hỏi bạn tại sao đường thẳng BC // mặt phẳng (EFGH) thì bạn chỉ cần nếu lí do là BC không thuộc mặt phẳng và BC // FG (với FG là đường thẳng thuộc mặt phẳng). Bạn làm tương tự với các câu còn lại.)

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …