Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 19 (trang 108 SGK Toán 8 tập 2): Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 20 (trang 108 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Hình 97

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 21 (trang 108-109 SGK Toán 8 tập 2): ABC.A'B'C' là một lăng trụ đứng tam giác (h.98).

a) Những cặp mặt nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

c) Sử dụng kí hiệu "//" và "⊥" để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải

a) Những cặp mặt phẳng song song nhau: (ABC) // (A'B'C')

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau: (ABB'A') ⊥ (A'B'C); (ACC'A') ⊥ (A'B'C'); (BCC'B') ⊥ (A'B'C); (ABB'A') ⊥ (ABC); (ACC'A') ⊥ (ABC); (BCC'B') ⊥ (ABC)

c) Điền vào ô trống:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 22 (trang 109 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải

Các bạn tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …