Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 32 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1):

a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là: 3,6 cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 33 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1):

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 34 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật. Vì sao tứ giác này là một hình thoi? So sánh diện tích hình chữ nhật, từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 35 (trang 129 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là 60o.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 36 (trang 129 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích hình thoi

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …