Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 23 (trang 111 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây (h.102):

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 24 (trang 111 SGK Toán 8 tập 2): Quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Lời giải

Dựa vào công thức: Sxq = 2p.h với p là nửa chu vi, h là chiều cao để điền các số vào bảng:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 25 (trang 111 SGK Toán 8 tập 2): Tấm lịch để bàn (xem lại hình 94) có dạng một lăng trụ đứng, ABC là một tam giác cân (h.104).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Hình 104

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

a) Cạnh AC song song với cạnh A'C'.

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng, tam giác ABC là tam giác cân.

Sxq = (15.2 + 8).22 = 836 cm2

(Lưu ý: p là nửa chu vi => 2p chính là bằng chu vi.)

Bài 26 (trang 112 SGK Toán 8 tập 2): a) Từ hình khai triển (h.105) có thể gấp theo các cạnh để có được một lăng trụ đứng hay không? (Các tứ giác trên hình đều là những hình chữ nhật).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

b) Trong hình vừa gấp được, xét xemm các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB.

– EF và CF là hai cạnh vuông với nhau.

– Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau.

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau.

– Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD).

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

 

Hình 105

Lời giải

a) Từ hình khai triển bên, ta có thể gấp theo các cạnh để được hình lăng trụ đứng.

b) Các phát biểu đúng:

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB.

– EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau.

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau.

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …