Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): Bạn Sơn giải phương trình

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Bạn Sơn và bạn Hà đều không chú ý đến ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 5 nên cả hai lời giải đều sai.

Lời giải đúng: ĐKXĐ: x ≠ 5

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

=> x(x – 5) = 5(x – 5)

=> (x – 5)2 = 0

=> x = 5 không thỏa mãn ĐKXĐ nên phương trình vô nghiệm.

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Biểu thức có giá trị bằng 2 thì:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …