Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 37 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1):

Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích ABCDE (h.152).

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 38 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1):

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGHF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 39 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1):

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Bài 40 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000)

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …