Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 34 (trang 25 SGK Toán 8 tập 2): Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2. Tìm phân số ban đầu.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 35 (trang 25 SGK Toán 8 tập 2): Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thàng học sinh giởi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi x là số học sinh cả lớp (x > 0).

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh.

Bài 36 (trang 26 SGK Toán 8 tập 2): (Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi-ô-phăng, lấy trong Hợp tuyển Hy Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng).

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 

Lời giải

Gọi x là số tuổi của ông Đi-ô-phăng (x > 0).

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 

Vậy nhà toán học Đii-ô-phăng thọ 84 tuổi.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …