Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 36 (trang 118 SGK Toán 8 tập 2): Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 37 (trang 118 SGK Toán 8 tập 2): Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Lời giải

a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (các góc không bằng nhau).

b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (các cạnh không bằng nhau).

Bài 38 (trang 119 SGK Toán 8 tập 2): Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 

Hình 121

Lời giải

Hình a khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng chỉ có ba mặt bên thay vì phải có 4 mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến 2 mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 39 (trang 119 SGK Toán 8 tập 2): Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Hình 122

Lời giải

Các bạn tự thực hành ở nhà để giúp mình dễ tưởng tượng hình chóp đều hơn.

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …