Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 40 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 41 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như hình đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu?

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Lời giải

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 42 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho trên hình 125.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Gọi O là giao điểm giữa hai đường chéo của hình vuông đáy.

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Vậy độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều là 9,35cm.

Bài 43 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.126).

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Xem thêm:  Giải thích lời khuyên của Lênin: Học học nữa học mãi - Văn hay lớp 7

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …