Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 51 (trang 127 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là:

a) Hình vuông cạnh a;

b) Tam giác đều cạnh a;

c) Lục giác đều cạnh a;

d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a;

e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a.

Lời giải

Mặt đáy của phần b); d); e).

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Gọi h là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 52 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết √10 ≈ 3,16).

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Hình 142

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Thanh gỗ dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân. Ta tìm chiều cao của hình thang cân. Ta có:

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 53 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu?

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 54 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06m3? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Hình 144

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 55 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Lời giải

Kết quả:

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Cách tính:

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 56 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146):

a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.

b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu?

(Không tính các mép và nếp gấp của lều).

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Hình 146

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 57 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148) (√3 ≈ 1,73)

Hướng dẫn: Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều.

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Bài 58 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hình cho trên hình 149 với các kích thước kèm theo.

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Lời giải

Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …