Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1):

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình …

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình …

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình …

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Bài 89 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 1

Bài 90 (trang 112 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học

a) Hình 110 (sơ đồ một sân quần vợt)

b) Hình 111 (Tháp Rùa là bóng của nó trên mặt nước)

Lời giải:

a) Hình 45 (sân quần vợt) có hai trục đối xứng, có một tâm đối xứng.

– Hai trục đối xứng AB và CD.

– Một tâm đối xứng là O.

b) Hình 46 (Tháp Rùa và bóng của nó trên mặt nước) có hai trục đối xứng, có một tâm đối xứng.

– Hai trục đối xứng là MN và PQ

– Một tâm đối xứng là I.

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …