Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 41 (trang 132 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC (h.159). Tính

a) Diện tích tam giác DBE

b) Diện tích tứ giác EHIK

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 42 (trang 132 SGK Toán 8 Tập 1):

Trên hình 160 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích tứ giác ABCD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 43 (trang 133 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a. Một góc vuôn xOy có tia Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h.161). Tính diện tích tứ giác OEBF.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 44 (trang 138 SGK Toán 8 Tập 1):

Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 45 (trang 133 SGK Toán 8 Tập 1):

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 46 (trang 133 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng 3/4 diện tích của tam giác ABC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Bài 47 (trang 133 SGK Toán 8 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.162). Chứng minh sáu tam giác 1,2,3,4,5,6 có diện tích bằng nhau.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 2

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …