Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 10 (trang 76 SGK Toán 9 Tập 1):

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 34o rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 34o.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 11 (trang 76 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2m. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc A.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 12 (trang 76 SGK Toán 9 Tập 1):

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45o: sin60o, cos75o, sin52o30’, cotg82o, tg80o

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 13 (trang 77 SGK Toán 9 Tập 1):

Dựng góc nhọn α, biết:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Lời giải:

a) (hình a) Vẽ góc vuông xOy. Trên tia Oy, lấy điểm M sao cho OM = 2cm. Lấy M làm tâm, vẽ cung tròn bán kính 3cm sao cho cung tròn này cắt tia Ox tại N. Khi đó ONM = α.

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

b)(Hình b) Vẽ góc vuông xOy. Trên tia Ox lấy điểm P sao cho OP = 3cm. Lấy P làm tâm, vẽ cung tròn bán kính 5cm sao cho cung này cắt tia Oy tại Q. Khi đó OPQ = α

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

c)(hình c) Vẽ góc vuông xOy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 4(cm). Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 3cm. Khi đó OAB = α.

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

d)(hình d) Vẽ góc vuông xOy. Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 3cm. Trên tia Oy lấy D sao cho OD = 2cm. Khi đó OCD = α.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ số 28 của Tago

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 14 (trang 77 SGK Toán 9 Tập 1):

Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng. Với góc nhọn α tùy ý, ta có:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Gợi ý: Sử dụng định lí Pitago.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 15 (trang 77 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: Sử dụng bài tập 14.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 16 (trang 77 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho tam giác vuông có một góc 60o và cạnh huyền có độ dài là 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc 60o.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giả sử ta có tam giác ABC như trên hình. Có góc B = 60o ta cần tìm độ dài cạnh AC.

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 17 (trang 77 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x trong hình 10.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …