Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 15 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

Lời giải

a) Đúng (theo hệ quả a).

b) Sai. Vì trong một đường tròn có thể có các góc nội tiếp bằng nhau nhưng không cùng chắn một cung.

Bài 16 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Xem hình 19 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C).

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Lời giải

Áp dụng định lí số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn, ta có:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 17 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

– Đặt đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm M bất kì trên đường tròn. Giả sử đường tròn cắt hai cạnh góc vuông của êke tại A và B. Vẽ đường thẳng AB.

– Làm tương tự, đặt đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm N (N ≠ M) bất kì trên đường tròn. Đường tròn cắt hai cạnh góc vuông của êke tại C và D. Vẽ đường thẳng CD.

– AB cắt CD tại tâm O của đường tròn.

Bài 18 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ. Bóng được đặt ở các vị trí A, B, C trên một cung tròn như hình 20.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

 

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 19 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông góc với AB.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 20 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O') tại N(A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 21 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O') tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 22 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có:

MA2 = MB . MC

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 23 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng . Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B. Đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh MA.MB = MC.MD.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hướng dẫn: Xét cả hai trường hợp điểm M nằm bên trong và bên ngoài đường tròn. Trong mỗi trường hợp, xét hai tam giác đồng dạng.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 24 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB.

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 25 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5cm.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Cách vẽ như sau:

– Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

– Vẽ nửa đường tròn đường kính BC.

– Vẽ dây AB (hoặc dây CA) dài 2,5cm.

Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đề bài.

Bài 26 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S.Chứng minh SM = SC và SC = SA.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Bài …