Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 11 (trang 42 SGK Toán 9 tập 2): Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 12 (trang 42 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 13 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Cho các phương trình:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Hãy giải phương trình

2x2 + 5x + 2 = 0

theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …