Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 15 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 16 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …