Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 33 (trang 119 SGK Toán 9 Tập 1):

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O’D.

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 34 (trang 119 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO’, biết rằng AB = 24 cm. (Xét hai trường hợp: O và O’ nằm khác phía đối với AB; O và O’ nằm cùng phía đối với AB).

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …