Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 65 (trang 94 SGK Toán 9 tập 2): Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 66 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): a) Tính độ dài cung 60o của một đường tròn có bán kính 2dm.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650mm.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 67 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 68 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Gọi C1, C2, C3 lần lượt là độ dài của các nửa đường tròn đường kính AC, AB, BC, ta có:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 69 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 1,672m và bánh xe trước có đường kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 70 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn) dưới đây và tính chu vi mỗi hình (có gạch chéo):

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

– Các bạn tự vẽ lại hình vào vở nhé.

– Tính chu vi:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 71 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (cạnh hình vuông ABCD dài 1cm). Nêu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Hình 55

Lời giải

Cách vẽ:

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 72 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200mm. Tính góc AOB (h.56).

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Hình 56

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 73 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Lời giải

Gọi bán kính Trái Đất là R thì độ dài kinh tuyến Trái Đất là πR (giả thiết Trái Đất tròn và kinh tuyến bằng nửa đường tròn lớn).

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 74 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Vĩ độ của Hà Nội là 20o01'. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 75 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O', đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O') ở B.

Xem thêm:  Dàn bài: phân tích khí thế ra trận của đoàn quân trong bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu)

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 76 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB với độ dài đường gấp khúc AOB.

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …