Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 1: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai: A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.B. Nước giải khát được nén CO2 vào … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học Bài 1: Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. C. Chỉ có những phản … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học Bài 1: Viết bản tường trình (trang 155 SGK Hóa 10) 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra. Khí … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 1: Ý nào trong các ý sau đây là đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. B. Bất cứ … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Bài 1: Viết bản tường trình (trang 148 SGK Hóa 10) 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S Hiện tượng: H2S thoát ra có mùi trứng thối. H2S cháy trong không khí ngọn … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh Bài 1: Cho biết phương trình hóa học: H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất? A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử B. HI bị oxi hóa … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92 %O và 1,12 %H. Hợp chất này có công thức hóa học là: A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8. Lời giải: C đúng. Bài 2: Số oxi hóa … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Giải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit Bài 1: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2) Câu nào sau đây diễn tả không đúng … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh Bài 1: Viết bản tường trình (trang 133 SGK Hóa 10) 1. Tính oxi hóa của oxi. Hiện tượng: Mẩu than cháy hồng. Khi đưa vào lọ chứa oxi, dây thép cháy trong oxi sáng chói, nhiều hạt … Read moreGiải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

DMCA.com Protection Status