Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11): Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau : a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b) Anđehit là hợp chất lưỡng … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng. Lời giải: – Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O. Lời giải: Bài 2 (trang … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Bài 2 (trang 177 SGK Hóa 11): … Read moreGiải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

DMCA.com Protection Status