Giải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 204 SGK Hóa 12): Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm. Lời giải: Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 1 (trang 196 SGK Hóa 12): Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người? Lời giải: Chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Giải Hóa lớp 12 bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Giải Hóa lớp 12 bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 12): Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất Lời giải: Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : nhiệt năng, hóa năng, điện năng, quang năng,.. Bài 2 … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Giải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Giải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Giải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Bài 1 (trang 180 SGK Hóa 12): Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+. Lời giải: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào 3 mẫu thử, mẫu thử … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Giải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 12): Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí CO2 và CO2 được không ? Tại sao ? Lời giải: Không thể phân biệt được vì cả hai đều có phản ứng tạo kết … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Giải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Giải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 1 (trang 174 SGK Hóa 12): Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng. Lời giải: Cho dung dịch NaOH vào 3 mẫu thử, mẫu thử … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom. Bài 1 (trang 168 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình 1.Thí nghiệm 1. Điều chế FeCl2. Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng Bài 1 (trang 166 SGK Hóa 12): Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau: Cu → CuS → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuCl2 → Cu. Lời giải: … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12): Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau: a. Fe + H2SO4đặc → SO2 + ……… b. Fe … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Giải Hóa lớp 12 bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Giải Hóa lớp 12 bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 1 (trang 163 SGK Hóa 12): Dãy nào sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần A. Pb, Ni, Sn, Zn B. Pb, Sn, Ni, Zn C. Ni, Sn, Zn, Pb D. Ni, Zn, Pb, Sn Lời giải: Đáp án … Read moreGiải Hóa lớp 12 bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

DMCA.com Protection Status