Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro Bài 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng hiđro khử các oxit sau: a) Sắt (III) oxit. b) Thủy ngân(II) oxit. c) Chì(II) oxit. Lời giải: a) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O. b) HgO + H2 → Hg … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử. B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. C. Chất chiếm oxi của chất khác … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế Bài 1: Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thi nghiệm? a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2. b) 2H2O → 2H2 + O2. c) 2Al + 6HCl → … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Giải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6

Giải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6 Bài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5 Bài 1: (trang 120 SGK Hóa 8) Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm. Lời giải: Thí nghiệm 1 – Có bọt khí thoát ra từ mặt viên kẽm, mảnh kẽm tan dần. – Đốt khí thoát … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều … liên kết với … Các nguyên tử hiđro này có … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7 Bài 1: Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Các phản ứng hóa học … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6 Bài 1: Bài 1 (trang 133 SGK Hóa 8) Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên. Lời giải: Thí nghiệm 1 Hiện tượng Miếng Na tan dần. … Read moreGiải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

DMCA.com Protection Status