Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

5.0 480 Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 166 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm. Giải thích: … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

0.0 00 Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều … b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là … c) … là lương thực … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

2.7 36 Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 150 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic Hiện tượng: Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

0.0 00 Giải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo Bài 1: Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm – COOH? b) Chất nào tác dụng với K? với Zn? Với NaOH? Với K2CO3? … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

DMCA.com Protection Status