Giải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Giải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Giải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm Phần I – Hóa vô cơ Bài 1: Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học. a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4. b) Dung dịch HCl và dung dịch FeCl2. c) Bột đá vôi CaCO3. Viết các phương … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 166 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm. Giải thích: Trong phản … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều … b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là … c) … là lương thực của con … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 150 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic Hiện tượng: Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm. Ống … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Giải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo Bài 1: Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm – COOH? b) Chất nào tác dụng với K? với Zn? Với NaOH? Với K2CO3? Viết các … Read moreGiải Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

DMCA.com Protection Status