Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 28: Ôn tập

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 28: Ôn tập Bài 1: Lịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào ? Lời giải: Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn: – Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 28: Ôn tập

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (trang 74 sgk Lịch Sử 6): – Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì ? Trả lời:    Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 25: Ôn tập chương III

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 25: Ôn tập chương III Bài 1: Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta. Lời giải: a, Tại sao Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 25: Ôn tập chương III

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (trang 67 sgk Lịch Sử 6): – Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? Trả lời: – Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy đấu … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX (trang 63 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về tính hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường ? Trả lời: Nước ta dưới ách đô hộ của … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) (trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không ? Vì sao ? Trả lời: Thất bại của … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (trang 58 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? Trả lời: Chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) (trang 55 sgk Lịch Sử 6): – Quan sát sơ đồ (SGK, trang 55), em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta? Trả lời: Xã hội nước ta từ … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (trang 53 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao? Trả lời: Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 50 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược? Trả lời:    Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, … Read moreGiải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

DMCA.com Protection Status