Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) (trang 107 sgk Lịch Sử 7): – Nguyên nhân hình thành Nam – Bắc triều. Trả lời:     – Triều đình nhà Lê càng suy yếu thì sự tranh chấp … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 110 sgk Lịch Sử 7): – Cường hào đem cầm bán ruộng công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân như thế nào ? Trả lời:     Cường hào … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 113 sgk Lịch Sử 7): – Câu ca dao sau nói lên điều gì ? Em hãy kể thêm vài câu ca dao có nội dung tương tự. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) (trang 58 sgk Lịch Sử 7): – Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII (trang 116 sgk Lịch Sử 7): – Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII như thế nào ? Trả lời:     – Từ những năm 30 của thế kỉ XVIII, triều đình Lê – Trịnh … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn (trang 120 sgk Lịch Sử 7): – Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì nông dân và các tầng lớp khác ? Trả lời:     – Cuộc sống của nông dân nghèo ngày càng … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn (trang 122 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh ? Trả lời:     Vì nghĩa quân rơi vào tình thế bất lợi: phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn, quân … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn (trang 126 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786) Trả lời:     – Tháng 6 – 1786, quân Tây Sơn kéo đến trước thành … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn (trang 127 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long ? Trả lời:     Trước thế mạnh của giặc, quân ta rút khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng, vì so sánh lực lượng bên … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước (trang 132 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển ? Trả lời:     – “Mở cửa ải” để buôn bán trao đổi hàng hóa với các nước.     … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

DMCA.com Protection Status