Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (trang 18 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á ? Trả lời: – Thuận … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến Bài 1 (trang 24 sgk Lịch sử 7): Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ ? Lời giải:     – Các quốc gia phương Đông và phương Tây đều theo … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập (trang 25 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền? Trả lời: – Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (trang 28 sgk Lịch Sử 7): – Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ? Trả lời:     Việc nhà Đinh đặt tên … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (trang 32 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê. Trả lời:     Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (trang 35 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long ? Trả lời:     Tình hình đất nước thế kỉ XI đã vững mạnh, nề kinh tế phát triển. Kinh … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) (trang 39 sgk Lịch Sử 7): – Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ? Trả lời:     – Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) (trang 41 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống ? Trả lời:     – Sông Như Nguyệt bấy … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa (trang 44 sgk Lịch Sử 7): – Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào ? Trả lời:     Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa: biểu hiện sự … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

 Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa (trang 47 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống trong xã hội thời Lý. Trả lời:     – Vua quan: Bộ phận chính trong giai cấp thống trị, được hưởng nhiều … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

DMCA.com Protection Status